Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt Xông Khói
Tên tiếng anh: Smoked Meat Flavour
Trạng thái: hương thịt xông khói dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…