We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương thịt


Hiển thị tất cả 19 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BARBECUE

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Barbecue
Tên tiếng anh: Barbecue Flavour
Trạng thái: hương barbecue dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BARBECUE DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Barbecue Dạng Bột

Tên tiếng anh: Barbecue Flavor

Trạng thái: Hương Barbecue dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÒ DẠNG SỆT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bò dạng sệt

Tên tiếng anh: Beef Paste Flavor

Trạng thái: Hương bò dạng sệt tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÒ HẦM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bò Hầm
Tên tiếng anh: Stew Beef Flavour
Trạng thái: hương bò hầm dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GÀ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gà
Tên tiếng anh: Chicken Flavour
Trạng thái: hương gà dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GÀ NƯỚNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gà Nướng
Tên tiếng anh: Roasted Chicken Flavour
Trạng thái: hương gà nướng dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG PATE GAN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Pate Gan
Tên tiếng anh: Pate Flavour
Trạng thái: hương pate dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT

(Based on 1 review)

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT BÒ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt Bò

Tên tiếng anh: Beef Flavor

Trạng thái: Hương thịt bò dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT BÒ DẠNG BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt Bò Dạng Bột

Tên tiếng anh: Beef Flavor Powder

Trạng thái: Hương thịt bò dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt dạng bột

Tên tiếng anh: Meat Flavor Powder

Trạng thái: Hương thịt dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT HEO

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt Heo
Tên tiếng anh: Pork Flavour
Trạng thái: hương thịt heo dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT HEO DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt Heo Bột

Tên tiếng anh: Pork Flavor Powder

Trạng thái: Hương thịt heo dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT NƯỚNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt nướng
Tên tiếng anh: Roasted Pork Flavour
Trạng thái: hương thịt nướng dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THỊT XÔNG KHÓI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thịt Xông Khói
Tên tiếng anh: Smoked Meat Flavour
Trạng thái: hương thịt xông khói dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VỊT QUAY

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vịt Quay
Tên tiếng anh: Roasted Duck Flavour
Trạng thái: hương vịt quay dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG XÔNG KHÓI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Khói
Tên tiếng anh: Smoke Flavour
Trạng thái: hương khói dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG XÚC XÍCH ĐỨC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Xúc Xích Đức
Tên tiếng anh: Sausage Flavour
Trạng thái: hương xúc xích dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG XƯƠNG HEO HẦM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương xương heo hầm

Tên tiếng anh: Pork Born Flavor

Trạng thái: Hương xương heo hầm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!