We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Trong 10 năm tới, 30% hương liệu thực phẩm sẽ được tạo ra bằng công nghệ sinh học

Các hương liệu thực phẩm ban đầu đều có nguồn từ thực vật. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao cùng những tiến bộ trong hóa học tổng hợp, thị trường chuyển dịch dần sang hương liệu tổng hợp và chúng chiếm thị phần lớn thị trường. Bên cạnh đó, những vấn đề về sức...

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!