We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Thương hiệu F&B nên biết: Hương liệu thực vật có tính kết nối cao với người tiêu dùng

Việc người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề sức khỏe đã dẫn đến sự gia tăng tần suất sử dụng các loại hương liệu từ thực vật trong ngành F&B. Kết quả khảo sát tháng 2/2021 của FMCG Gurus cho thấy có đến 70% người được hỏi cho biết họ chú...

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!