We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Bột trái cây


Hiển thị tất cả 15 sản phẩm

BỘT CAM

Tên sản phẩm: Bột Cam
Tên tiếng anh: Orange Powder
Trạng thái: bột cam tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CHANH

Tên sản phẩm: Bột Chanh
Tên tiếng anh: Lemon Powder
Trạng thái: bột chanh tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CHANH DÂY

Tên sản phẩm: Bột Chanh dây
Tên tiếng anh: Passion Fruit Powder
Trạng thái: bột chanh dây tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CHUỐI

Tên sản phẩm: Bột Chuối
Tên tiếng anh: Banana Powder
Trạng thái: bột chuối tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT ĐÀO

Tên sản phẩm: Bột Đào
Tên tiếng anh: Peach Powder
Trạng thái: bột đào tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DÂU

Tên sản phẩm: Bột Dâu
Tên tiếng anh: Strawberry Powder
Trạng thái: bột dâu tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT ĐU ĐỦ

Tên sản phẩm: Bột Đu Đủ
Tên tiếng anh: Papaya Powder
Trạng thái: bột đu đủ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DỪA

Tên sản phẩm: Bột Dừa
Tên tiếng anh: Coconut Powder
Trạng thái: bột dừa tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DỨA (THƠM)

Tên sản phẩm: Bột Dứa (Khóm)
Tên tiếng anh: Pineapple Powder
Trạng thái: bột dứa tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DƯA HẤU

Tên sản phẩm: Bột dưa hấu
Tên tiếng anh: Watermelon Powder
Trạng thái: bột dưa hấu tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT MÍT

Tên sản phẩm: Bột Mít
Tên tiếng anh: Jackfruit Powder
Trạng thái: bột mít tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT ỔI

Tên sản phẩm: Bột Ổi
Tên tiếng anh: Guava Powder
Trạng thái: bột ổi tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TẮC (QUẤT)

Tên sản phẩm: Bột Tắc (Quất)
Tên tiếng anh: Kumquat Powder
Trạng thái: bột tắc tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TÁO

Tên sản phẩm: Bột Táo
Tên tiếng anh: Apple Powder
Trạng thái: bột táo tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!