We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Bột trà - cà phê


Hiển thị tất cả 5 sản phẩm

BỘT CÀ PHÊ

Tên sản phẩm: Bột Cà Phê SD
Tên tiếng anh: Coffee Spray Dried Powder
Trạng thái: bột cà phê sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT HOA LÀI

Tên sản phẩm: Bột Hoa Lài (Nhài)
Tên tiếng anh: Jasmine Powder
Trạng thái: bột hoa lài tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT MATCHA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Bột Matcha
Tên tiếng anh: Matcha Powder
Trạng thái: bột trà matcha tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TRÀ ĐEN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Bột Trà Đen SD
Tên tiếng anh: Black Tea Spray Dried Powder
Trạng thái: bột trà đen sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TRÀ XANH

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Bột Trà Xanh SD
Tên tiếng anh: Green Tea Spray Dried Powder
Trạng thái: bột trà xanh sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!