We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Bột rau củ


Hiển thị tất cả 7 sản phẩm

BỘT BÍ ĐỎ

Tên sản phẩm: Bột Bí Đỏ
Tên tiếng anh: Pumpkin Powder
Trạng thái: bột bí đỏ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CÀ CHUA

Tên sản phẩm: Bột Cà chua
Tên tiếng anh: Tomato Powder
Trạng thái: bột cà chua tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT GỪNG

Tên sản phẩm: Bột Gừng
Tên tiếng anh: Ginger Powder
Trạng thái: bột gừng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT HỖN HỢP RAU CỦ

Tên sản phẩm: Bột Hỗn Hợp Rau Củ
Tên tiếng anh: Mix Vegetables Powder
Trạng thái: bột rau củ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT SÚP LƠ

Tên sản phẩm: Bột Súp Lơ
Tên tiếng anh: Cauliflower Powder
Trạng thái: bột súp lơ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!