We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương tự nhiên

Hương tự nhiên là những hương liệu thực phẩm thu được từ các nguồn thực vật hay động vật tự nhiên, trải qua những quá trình xử lý vật lý, vi sinh và enzym.

MQ Internaltional tự hào là nhập khẩu và phân phối các dòng hương liệu tự nhiên từ các nhà hương hàng đầu thế giới ở các nước: Đức, Pháp, Bỉ, Mỹ.

Hương liệu tự nhiên của MQ International rất đa dạng: hương trái cây tự nhiên, hương trà, cà phê tự nhiên, hương các loại hạt tự nhiên, hương tự nhiên cho ngành nước giải khát, ngành sữa, kem, hương tự nhiên trong ngành chế biến thịt, thủy hải sản,…


Hiển thị tất cả 59 sản phẩm

HƯƠNG BẮP TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương bắp tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Corn Flavor

Trạng thái: Hương bắp tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG BÍ ĐAO TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương bí đao tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Wintermelon Flavor

Trạng thái: Hương bí đao tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG CÀ PHÊ TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương cà phê tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Coffee Flavor

Trạng thái: hương cà phê tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CÁ TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương cá tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Fish Flavor

Trạng thái: Hương cá tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CAM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương cam tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Orange Flavor

Trạng thái: hương cam tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CHANH MUỐI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương chanh muối tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Salted Lemon Flavor

Trạng thái: Hương chanh muối tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG CHANH TỰ NHIÊN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương chanh tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Lemon Flavor

Trạng thái: hương chanh tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CHOCOLATE (SÔ CÔ LA) TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương chocolate tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Chocolate Flavor

Trạng thái: Hương chocolate tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CHUỐI TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương chuối tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Banana Flavor

Trạng thái: hương chuối tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG ĐÀO TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đào
Tên tiếng anh: Natural Peach Flavor
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG DÂU TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dâu tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Strawberry Flavor

Trạng thái: hương dâu tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG DỨA (THƠM) TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dứa (khóm) tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Pineapple Flavor

Trạng thái: hương dứa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG DƯA HẤU TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dưa hấu tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Watermelon Flavor

Trạng thái: Hương dưa hấu tự nhiên tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG DƯA LƯỚI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dưa lưới tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Melon Flavor

Trạng thái: Hương dưa lưới tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG DỪA TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dừa tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Coconut Flavor

Trạng thái: hương dừa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG GÀ TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương gà tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Chicken Flavor

Trạng thái: hương gà tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG GẠO RANG TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương gạo rang tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Roasted Rice Flavor

Trạng thái: Hương gạo rang tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

HƯƠNG GỪNG TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương gừng tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Ginger Flavor

Trạng thái: Hương gừng tự nhiên tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG HẢI SẢN TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương hải sản tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Seafood Flavor

Trạng thái: Hương hải sản tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG HÀNH TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương hành tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Onion Flavor

Trạng thái: Hương hành tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

HƯƠNG LÁ DỨA TỰ NHIÊN – HƯƠNG LÁ NẾP TỰ NHIÊN – HƯƠNG CỐM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương lá dứa tự nhiên

Trạng thái: Hương lá dứa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG LỰU TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương lựu tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Pomegranate Flavor

Trạng thái: hương lựu tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG MẬT ONG TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương mật ong tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Honey Flavor

Trạng thái: Hương mật ong tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG MATCHA TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương matcha tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Matcha Flavor

Trạng thái: Hương matcha tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG ME TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương me tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Tamarind Flavor

Trạng thái: Hương me tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG NẤM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương nấm tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Mushroom Flavor

Trạng thái: Hương nấm tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

 

 

HƯƠNG NHA ĐAM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương nha đam tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Aloe Vera Flavor

Trạng thái: Hương nha đam tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG NHO ĐỎ TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương nho đỏ tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Red Grape Flavor

Trạng thái: Hương nho đỏ tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG NƯỚC MẮM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương nước mắm tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Fish Sauce Flavor

Trạng thái: Hương nước mắm tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG NƯỚC TĂNG LỰC TỰ NHIÊN

hương tăng lực

Tên sản phẩm: Hương nước tăng lực tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Energy Drink Flavor

Trạng thái: Hương nước tăng lực tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG ỔI ĐỎ TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương ổi đỏ tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Pink Guava Flavor

Trạng thái: hương ổi đỏ tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG PHÔ MAI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương phô mai tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Chesee Flavor

Trạng thái: Hương phô mai tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG RONG BIỂN TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương rong biển tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Seaweed Flavor

Trạng thái: Hương rong biển tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG SÂM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương sâm tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Gingseng Flavor

Trạng thái: Hương sâm tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG SẦU RIÊNG TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương sầu riêng tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Durian Flavor

Trạng thái: hương sầu riêng tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG SỮA TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương sữa tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Milk Flavor

Trạng thái: hương sữa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG TĂNG LỰC TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương tăng lực tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Energy Flavor

Trạng thái: hương tăng lực tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG THỊT BÒ TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương bò tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Beef Flavor

Trạng thái: Hương bò tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG THỊT HEO TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương thịt heo tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Pork Flavor

Trạng thái: Hương thịt heo tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG THỊT TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương thịt tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Meat Flavor

Trạng thái: Hương thịt tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

HƯƠNG TỎI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương tỏi tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Garlic Flavor

Trạng thái: Hương tỏi tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG TÔM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương tôm tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Shrimp Flavor

Trạng thái: hương tôm tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG TRÀ ĐEN TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương trà đen tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Black Tea Flavor

Trạng thái: Hương trà đen tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

HƯƠNG TRÀ XANH TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương trà xanh tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Green Tea Flavor

Trạng thái: hương trà xanh tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG TRÁI CÂY TỰ NHIÊN

hương liệu tự nhiên

Tên sản phẩm: Hương trái cây tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Mix Fruit Flavor

Trạng thái: Hương trái cây tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG VẢI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương vải tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Lychee Flavor

Trạng thái: hương vải tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG VANI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương vani tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Vani Flavor

Trạng thái: hương vani tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG VANILLA TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương vanilla tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Vanilla Flavor

Trạng thái: hương vanilla tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG WASABI TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương wasabi tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Wasabi Flavor

Trạng thái: Hương wasabi tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG YẾN TỰ NHIÊN

hương liệu thực phẩm hương yến

Tên sản phẩm: Hương yến tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Bird’s Nest Flavor

Trạng thái: Hương yến tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 • Theo dõi bản tin của chúng tôi

  • So sánh
   Wishlist 0
   Open Wishlist Page Continue Shopping
   error: Content is protected !!