We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương sữa


Hiển thị tất cả 18 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÁNH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bánh
Tên tiếng anh: Cake Flavour
Trạng thái: hương bánh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƠ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bơ
Tên tiếng anh: Butter Flavour
Trạng thái: hương bơ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƠ DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bơ Dạng Bột

Tên tiếng anh: Butter Flavor Powder

Trạng thái: Hương bơ dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CUSTARD

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Custard

Tên tiếng anh: Custard Flavor

Trạng thái: Hương custard dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KEM

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Kem
Tên tiếng anh: Cream Flavour
Trạng thái: hương kem dạng lỏng / dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KEM SỮA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Kem Sữa

Tên tiếng anh: Milk Cream Flavor Powder

Trạng thái: Hương kem sữa dạng bột lỏng hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG PHÔ MAI

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Phô Mai

Tên tiếng anh: Cheese Flavor

Trạng thái: Hương phô mai dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG PHÔ MAI DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Phô Mai Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cheese Flavor Powder

Trạng thái: Hương phô mai dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa
Tên tiếng anh: Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa dạng lỏng / dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Bột
Tên tiếng anh: Milk Powder Flavour
Trạng thái: hương sữa dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA CHUA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Chua
Tên tiếng anh: Yogurt Flavour
Trạng thái: hương sữa chua dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA ĐẶC

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Đặc
Tên tiếng anh: Condensed Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa đặc dạng lỏng / dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA ĐẶC DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Đặc Dạng Bột

Tên tiếng anh: Condensed Milk Flavor Powder

Trạng thái: Hương sữa đặc dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA DẠNG BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Dạng Bột

Tên tiếng anh: Milk Flavor Powder

Trạng thái: Hương sữa dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA TƯƠI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Tươi
Tên tiếng anh: Fresh Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa tươi dạng lỏng / dạng bột tan hoàn toàn trong nước

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA TƯƠI DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Tươi Dạng Bột

Tên tiếng anh: Fresh Milk Flavor Powder

Trạng thái: Hương sữa tươi dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRỨNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trứng Gà
Tên tiếng anh: Egg Flavour
Trạng thái: hương trứng gà dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG YAKULT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Yakult
Tên tiếng anh: Milk Flavour
Trạng thái: hương yakult dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 • Theo dõi bản tin của chúng tôi

  • So sánh
   Wishlist 0
   Open Wishlist Page Continue Shopping
   error: Content is protected !!