We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us


Hiển thị tất cả 419 sản phẩm

BỘT BẮP CẢI

Tên sản phẩm: Bột Bắp Cải
Tên tiếng anh: Cabbage Powder
Trạng thái: bột bắp cải tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT BÍ ĐỎ

Tên sản phẩm: Bột Bí Đỏ
Tên tiếng anh: Pumpkin Powder
Trạng thái: bột bí đỏ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CA CAO

Tên sản phẩm: Bột Cacao SD
Tên tiếng anh: Cocoa Spray Dried Powder
Trạng thái: bột cacao sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CÀ CHUA

Tên sản phẩm: Bột Cà chua
Tên tiếng anh: Tomato Powder
Trạng thái: bột cà chua tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CÀ PHÊ

Tên sản phẩm: Bột Cà Phê SD
Tên tiếng anh: Coffee Spray Dried Powder
Trạng thái: bột cà phê sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CAM

Tên sản phẩm: Bột Cam
Tên tiếng anh: Orange Powder
Trạng thái: bột cam tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CHANH

Tên sản phẩm: Bột Chanh
Tên tiếng anh: Lemon Powder
Trạng thái: bột chanh tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CHANH DÂY

Tên sản phẩm: Bột Chanh dây
Tên tiếng anh: Passion Fruit Powder
Trạng thái: bột chanh dây tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT CHUỐI

Tên sản phẩm: Bột Chuối
Tên tiếng anh: Banana Powder
Trạng thái: bột chuối tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT ĐÀO

Tên sản phẩm: Bột Đào
Tên tiếng anh: Peach Powder
Trạng thái: bột đào tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DÂU

Tên sản phẩm: Bột Dâu
Tên tiếng anh: Strawberry Powder
Trạng thái: bột dâu tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT ĐU ĐỦ

Tên sản phẩm: Bột Đu Đủ
Tên tiếng anh: Papaya Powder
Trạng thái: bột đu đủ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DỪA

Tên sản phẩm: Bột Dừa
Tên tiếng anh: Coconut Powder
Trạng thái: bột dừa tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DỨA (THƠM)

Tên sản phẩm: Bột Dứa (Khóm)
Tên tiếng anh: Pineapple Powder
Trạng thái: bột dứa tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT DƯA HẤU

Tên sản phẩm: Bột dưa hấu
Tên tiếng anh: Watermelon Powder
Trạng thái: bột dưa hấu tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT GỪNG

Tên sản phẩm: Bột Gừng
Tên tiếng anh: Ginger Powder
Trạng thái: bột gừng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT HOA LÀI

Tên sản phẩm: Bột Hoa Lài (Nhài)
Tên tiếng anh: Jasmine Powder
Trạng thái: bột hoa lài tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT HỖN HỢP RAU CỦ

Tên sản phẩm: Bột Hỗn Hợp Rau Củ
Tên tiếng anh: Mix Vegetables Powder
Trạng thái: bột rau củ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT MATCHA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Bột Matcha
Tên tiếng anh: Matcha Powder
Trạng thái: bột trà matcha tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT MÍT

Tên sản phẩm: Bột Mít
Tên tiếng anh: Jackfruit Powder
Trạng thái: bột mít tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT ỔI

Tên sản phẩm: Bột Ổi
Tên tiếng anh: Guava Powder
Trạng thái: bột ổi tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT SÚP LƠ

Tên sản phẩm: Bột Súp Lơ
Tên tiếng anh: Cauliflower Powder
Trạng thái: bột súp lơ tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TẮC (QUẤT)

Tên sản phẩm: Bột Tắc (Quất)
Tên tiếng anh: Kumquat Powder
Trạng thái: bột tắc tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TÁO

Tên sản phẩm: Bột Táo
Tên tiếng anh: Apple Powder
Trạng thái: bột táo tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TRÀ ĐEN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Bột Trà Đen SD
Tên tiếng anh: Black Tea Spray Dried Powder
Trạng thái: bột trà đen sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT TRÀ XANH

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Bột Trà Xanh SD
Tên tiếng anh: Green Tea Spray Dried Powder
Trạng thái: bột trà xanh sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

BỘT VANILLA

Tên sản phẩm: Bột Vanilla SD
Tên tiếng anh: Vanilla Spray Dried Powder
Trạng thái: bột vanilla sấy phun tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT CA CAO

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Ca Cao
Tên tiếng anh: Cocoa Extract
Trạng thái: Chiết xuất ca cao dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT CÀ PHÊ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Cà Phê
Tên tiếng anh: Coffee Extract
Trạng thái: Chiết xuất cà phê dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT CÂY KẾ SỮA

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Cây Kế Sữa
Tên tiếng anh: Milk Thistle Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Cây Kế Sữa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT CÂY RỄ VÀNG

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Cây Rễ Vàng
Tên tiếng anh: Rhodiola Rosea Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Cây Rễ Vàng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT CHOCOLATE

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Chocolate
Tên tiếng anh: Chocolate Extract
Trạng thái: Chiết xuất chocolate dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT ĐẬU TRẮNG

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Đậu Trắng
Tên tiếng anh: White Kidney Bean Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Đậu Trắng dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT ĐỊA HOÀNG

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Địa Hoàng
Tên tiếng anh: Rehmannia Glutinosa Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Địa Hoàng dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Chiết xuất đông trùng hạ thảo
Tên tiếng anh: Cordyceps Extract
Trạng thái: Chiết xuất đông trùng hạ thảo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT DƯA LEO

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Dưa Leo
Tên tiếng anh: Cucumber Extract
Trạng thái: Chiết xuất dưa leo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

 

CHIẾT XUẤT GINKGO BILOBA

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Ginkgo Biloba
Tên tiếng anh: Ginkgo Biloba Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Ginkgo Biloba dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT GỪNG

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Gừng
Tên tiếng anh: Ginger Extract
Trạng thái: Chiết xuất gừng dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUÂT HÀ THỦ Ô

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hà Thủ Ô
Tên tiếng anh: Fo Ti Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Hà Thủ Ô dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT HẠT BÍ NGÔ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hạt Bí Ngô
Tên tiếng anh: Pumpkin Seed Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Hạt Bí Ngô dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT HẠT CÂY THÌ LÀ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hạt Cây Thì Là
Tên tiếng anh: Fennel Seed Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Hạt Cây Thì Là dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT HẠT NHO

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hạt Nho
Tên tiếng anh: Grape Seed Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Hạt Nho dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT HOA CỎ BA LÁ ĐỎ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hoa Cỏ Ba Lá Đỏ
Tên tiếng anh: Red Clover Extract
Trạng thái: Chiết xuất hoa cỏ ba lá đỏ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT HOA CÚC DẠI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hoa Cúc Dại
Tên tiếng anh: Echinacea Purpurea Extract
Trạng thái: Chiết xuất hoa cúc dại dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

 

CHIẾT XUẤT HOA CÚC LA MÃ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Cúc La Mã
Tên tiếng anh: Chamomile Extract
Trạng thái: Chiết xuất cúc la mã dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

 

CHIẾT XUẤT HOA CÚC VÀNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hoa Cúc Vàng
Tên tiếng anh: Chrysanthemum Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Hoa Cúc Vàng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT HỒNG SÂM

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Hồng Sâm
Tên tiếng anh: Red Ginseng Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Hồng Sâm dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT MẬT NHÂN

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Mật Nhân
Tên tiếng anh: Tongkat Ali Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Mật Nhân dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NẤM CHAGA

chiết xuất nấm

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nấm Chaga
Tên tiếng anh: Chaga Mushroom Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Nấm Chaga dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NẤM KHIÊU VŨ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nấm Khiêu Vũ
Tên tiếng anh: Maitake Mushroom Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Nấm Khiêu Vũ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NẤM LINH CHI

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nấm Linh Chi
Tên tiếng anh: Ganoderma Lucidum Extract – Reishi Mushroom Extract
Trạng thái: Chiết xuất nấm linh chi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NẤM THÁI DƯƠNG

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nấm Thái Dương
Tên tiếng anh: Agaricus Blazei Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Nấm Thái Dương dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NẤM VÂN CHI

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nấm Vân Chi
Tên tiếng anh: Coriolus Versicolor Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Nấm Vân Chi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NAM VIỆT QUẤT

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nam Việt Quất
Tên tiếng anh: Cranberry Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Nam Việt Quất dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NHÂN SÂM

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nhân Sâm
Tên tiếng anh: Ginseng Extract
Trạng thái: Chiết xuất nhân sâm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT NHỤC THUNG DUNG

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Nhục Thung Dung
Tên tiếng anh: Cistanche Deserticola Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Nhục Thung Dung dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT RAU MÁ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Rau Má
Tên tiếng anh: Centella asiatica Extract – Gotu Kola Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Rau Má dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT SÂM ẤN ĐỘ

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Sâm Ấn Độ
Tên tiếng anh: Ashwagandha Root Extract
Trạng thái: Chiết Xuất Sâm Ấn Độ dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT SÔ CÔ LA

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Sô Cô La
Tên tiếng anh: Chocolate Extract
Trạng thái: Chiết xuất sô cô la dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT TÁO TÀU

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Táo Tàu
Tên tiếng anh: Red Date Extract
Trạng thái: Chiết xuất táo tàu dạng lỏng, dạng bột tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT TRÀ ĐEN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Trà Đen
Tên tiếng anh: Black Tea Extract
Trạng thái: Chiết xuất trà đen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT TRÀ LÀI

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Trà Lài
Tên tiếng anh: Jasmine Tea Extract
Trạng thái: Chiết xuất trà lài dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT TRÀ XANH

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Trà Xanh
Tên tiếng anh: Green Tea Extract
Trạng thái: Chiết xuất trà xanh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT VANI

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Vani
Tên tiếng anh: Vani Extract
Trạng thái: Chiết xuất vani dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

CHIẾT XUẤT VANILLA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Chiết Xuất Vanilla
Tên tiếng anh: Vanilla Extract
Trạng thái: Chiết xuất vanilla dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước.
Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia,…

HƯƠNG BẮP TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương bắp tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Corn Flavor

Trạng thái: Hương bắp tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG BÍ ĐAO TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương bí đao tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Wintermelon Flavor

Trạng thái: Hương bí đao tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG CÀ PHÊ TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương cà phê tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Coffee Flavor

Trạng thái: hương cà phê tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CÁ TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương cá tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Fish Flavor

Trạng thái: Hương cá tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CAM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương cam tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Orange Flavor

Trạng thái: hương cam tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CHANH MUỐI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương chanh muối tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Salted Lemon Flavor

Trạng thái: Hương chanh muối tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG CHANH TỰ NHIÊN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương chanh tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Lemon Flavor

Trạng thái: hương chanh tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CHOCOLATE (SÔ CÔ LA) TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương chocolate tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Chocolate Flavor

Trạng thái: Hương chocolate tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG CHUỐI TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương chuối tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Banana Flavor

Trạng thái: hương chuối tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG ĐÀO TỰ NHIÊN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đào
Tên tiếng anh: Natural Peach Flavor
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG DÂU TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dâu tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Strawberry Flavor

Trạng thái: hương dâu tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG DỨA (THƠM) TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dứa (khóm) tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Pineapple Flavor

Trạng thái: hương dứa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG DƯA HẤU TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dưa hấu tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Watermelon Flavor

Trạng thái: Hương dưa hấu tự nhiên tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG DƯA LƯỚI TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dưa lưới tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Melon Flavor

Trạng thái: Hương dưa lưới tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG DỪA TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương dừa tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Coconut Flavor

Trạng thái: hương dừa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG GÀ TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương gà tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Chicken Flavor

Trạng thái: hương gà tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

HƯƠNG GẠO RANG TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương gạo rang tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Roasted Rice Flavor

Trạng thái: Hương gạo rang tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

HƯƠNG GỪNG TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương gừng tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Ginger Flavor

Trạng thái: Hương gừng tự nhiên tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG HẢI SẢN TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương hải sản tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Seafood Flavor

Trạng thái: Hương hải sản tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

HƯƠNG HÀNH TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương hành tự nhiên

Tên tiếng anh: Natural Onion Flavor

Trạng thái: Hương hành tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

 

 

 

HƯƠNG LÁ DỨA TỰ NHIÊN – HƯƠNG LÁ NẾP TỰ NHIÊN – HƯƠNG CỐM TỰ NHIÊN

Tên sản phẩm: Hương lá dứa tự nhiên

Trạng thái: Hương lá dứa tự nhiên tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Mỹ,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ANH ĐÀO DẠNG BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Anh Đào Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cherry Flavor Powder

Trạng thái: Hương anh đào dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BẠC HÀ

(Based on 3 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bạc hà
Tên tiếng anh: Mint Flavour
Trạng thái: hương bạc hà dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÁNH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bánh
Tên tiếng anh: Cake Flavour
Trạng thái: hương bánh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BẮP NGỌT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bắp Ngọt
Tên tiếng anh: Sweet Corn Flavour
Trạng thái: hương bắp ngọt dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BARBECUE

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Barbecue
Tên tiếng anh: Barbecue Flavour
Trạng thái: hương barbecue dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BARBECUE DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Barbecue Dạng Bột

Tên tiếng anh: Barbecue Flavor

Trạng thái: Hương Barbecue dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÍ ĐAO

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bí Đao
Tên tiếng anh: Winter Melon Flavour
Trạng thái: hương bí đao dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÍ ĐAO DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương bí đao dạng bột

Tên tiếng anh: Wintermelon Flavor

Trạng thái: Hương bí đao dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƠ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bơ
Tên tiếng anh: Butter Flavour
Trạng thái: hương bơ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƠ (QUẢ BƠ)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bơ (Qủa Bơ)
Tên tiếng anh: Avocado Flavour
Trạng thái: hương bơ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƠ DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bơ Dạng Bột

Tên tiếng anh: Butter Flavor Powder

Trạng thái: Hương bơ dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÒ DẠNG SỆT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bò dạng sệt

Tên tiếng anh: Beef Paste Flavor

Trạng thái: Hương bò dạng sệt tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÒ HẦM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bò Hầm
Tên tiếng anh: Stew Beef Flavour
Trạng thái: hương bò hầm dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƯỞI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bưởi
Tên tiếng anh: Pomelo Flavour – Grapefruit Flavour
Trạng thái: hương bưởi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÁ

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cá
Tên tiếng anh: Fish Flavour
Trạng thái: hương cá dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ CHUA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Chua
Tên tiếng anh: Tomato Flavour
Trạng thái: hương cà chua dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ CHUA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Chua Dạng Bột

Tên tiếng anh: Tomato Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà chua dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÁ HỒI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cá hồi

Tên tiếng anh: Salmon Fish Flavor

Trạng thái: Hương cá hồi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÁ NGỪ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cá Ngừ
Tên tiếng anh: Tuna fish Flavour
Trạng thái: hương cá ngừ dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ

(Based on 3 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê
Tên tiếng anh: Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ARABICA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Arabica
Tên tiếng anh: Arabica Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê arabica dạng lỏng/bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ARABICA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Arabica Dạng Bột

Tên tiếng anh: Coffee (arabica) Flavor Powder

Trạng thái: Hương Cà Phê Arabica Dạng Bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Cappuccino
Tên tiếng anh: Cappuccino Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê cappuccino dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Cappuccino Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cappuccino Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê Cappuccino dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ CHỒN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Chồn
Tên tiếng anh: Weasel Coffee Flavour – Kopi Luwak Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê chồn dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm –  Hương Cà Phê Dạng Bột

Tên tiếng anh: Coffee Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Đen Hòa Tan
Tên tiếng anh: Instant Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê đen dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ESPRESSO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Espresso

Tên tiếng anh: Coffee Espresso Flavor

Trạng thái: Hương Cà Phê Espresso dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ HÒA TAN DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Hòa Tan Dạng Bột

Tên tiếng anh: Instant Coffee Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê hòa tan dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ MOKA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Moka
Tên tiếng anh: Moka Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê moka dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ RANG XAY DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Rang Xay Dạng Bột

Tên tiếng anh: Roasted Coffee Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê rang xay dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ SỮA HÒA TAN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Sữa Hòa Tan
Tên tiếng anh: Instant Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê sữa dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ RI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà ri
Tên tiếng anh: Curry Flavour
Trạng thái: hương cà ri dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ RỐT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà rốt
Tên tiếng anh: Carot Flavour
Trạng thái: hương cà rốt dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CAM

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cam
Tên tiếng anh: Orange Flavour
Trạng thái: hương cam dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CAM BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cam bột
Tên tiếng anh: Orange Powder Flavour
Trạng thái: hương cam dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CAM ĐỤC

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cam đục
Tên tiếng anh: Emulsion Orange Flavour
Trạng thái: hương cam đục dạng lỏng tan trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CARAMEL

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Caramel
Tên tiếng anh: Caramel Flavour
Trạng thái: hương caramel dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHÀ LÀ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chà Là

Tên tiếng anh: Date Flavor

Trạng thái: Hương chà là dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh
Tên tiếng anh: Lemon Flavour
Trạng thái: hương chanh dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh
Tên tiếng anh: Lemon Powder Flavour
Trạng thái: hương chanh dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH DÂY

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh Dây
Tên tiếng anh: Passionfuit Flavour
Trạng thái: hương chanh dây dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH DÂY DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh Dây Dạng Bột

Tên tiếng anh: Passionfruit Flavor Powder

Trạng thái: Hương chanh dây dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH MUỐI

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh Muối
Tên tiếng anh: Salted Lemon Flavour
Trạng thái: hương chanh muối dạng lỏng tan trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHERRY

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cherry
Tên tiếng anh: Cherry Flavour
Trạng thái: hương cherry dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHÔM CHÔM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chôm Chôm
Tên tiếng anh: Rambutan Flavour
Trạng thái: hương chôm chôm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHUỐI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chuối
Tên tiếng anh: Banana Flavour
Trạng thái: hương chuối dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHUỐI DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chuối Dạng Bột

Tên tiếng anh: Banana Flavor Powder

Trạng thái: Hương chuối dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG COLA

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cola
Tên tiếng anh: Cola Flavour
Trạng thái: hương cola dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CUA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cua
Tên tiếng anh: Crab Flavour
Trạng thái: hương cua dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CUSTARD

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Custard

Tên tiếng anh: Custard Flavor

Trạng thái: Hương custard dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẠI MẠCH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương đại mạch 

Tên tiếng anh: Malt Flavor

Trạng thái: hương đại mạch dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐÀO

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đào
Tên tiếng anh: Peach Flavour
Trạng thái: hương đào dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐÀO BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đào Bột
Tên tiếng anh: Peach Powder Flavour
Trạng thái: hương đào dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DÂU BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương dâu bột
Tên tiếng anh: Strawberry Powder Flavour
Trạng thái: hương dâu dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU ĐEN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Đen
Tên tiếng anh: Black Bean Flavour
Trạng thái: hương đậu đen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU ĐỎ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Đỏ
Tên tiếng anh: Red Bean Flavour
Trạng thái: hương đậu đỏ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU ĐỎ DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Đỏ Dạng Bột

Tên tiếng anh: Red Bean Flavor Powder

Trạng thái: Hương đậu đỏ dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU PHỘNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Phộng
Tên tiếng anh: Peanut Flavour
Trạng thái: hương đậu phộng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU RANG DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Rang

Tên tiếng anh: Roasted Bean Flavor Powder

Trạng thái: Hương đậu rang dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DÂU TẰM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dâu Tằm
Tên tiếng anh: Mulberry Flavour
Trạng thái: hương dâu tằm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU XANH

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Xanh
Tên tiếng anh: Green Bean Flavour
Trạng thái: hương đậu xanh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU XANH DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Xanh Dạng Bột

Tên tiếng anh: Green Bean Flavor

Trạng thái: Hương đậu xanh dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐU ĐỦ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đu Đủ
Tên tiếng anh: Papaya Flavour
Trạng thái: hương đu đủ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐU ĐỦ DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đu Đủ Dạng Bột

Tên tiếng anh: Papaya Flavor Powder

Trạng thái: Hương đu đủ dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DỪA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dừa
Tên tiếng anh: Coconut Flavour
Trạng thái: hương dừa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DỪA BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dừa Bột
Tên tiếng anh: Coconut Powder Flavour
Trạng thái: hương dừa dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA GANG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Gang
Tên tiếng anh: Melon Flavour
Trạng thái: hương dưa gang dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA HẤU

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Hấu
Tên tiếng anh: Water Melon Flavour
Trạng thái: hương dưa hấu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA LEO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Leo
Tên tiếng anh: Cucumber Flavour
Trạng thái: hương dưa leo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA LƯỚI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Lưới

Tên tiếng anh: Melon Flavor

Trạng thái: Hương dưa lưới dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐƯỜNG NÂU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đường Nâu

Tên tiếng anh: Sugar (Brown) Flavor

Trạng thái: Hương đường nâu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GÀ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gà
Tên tiếng anh: Chicken Flavour
Trạng thái: hương gà dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GÀ NƯỚNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gà Nướng
Tên tiếng anh: Roasted Chicken Flavour
Trạng thái: hương gà nướng dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẤC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gấc
Tên tiếng anh: Gacfruit Flavour
Trạng thái: hương gấc dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo

Tên tiếng anh: Rice Flavor

Trạng thái: Hương gạo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO LỨT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo Lứt

Tên tiếng anh: Brown Rice Flavor

Trạng thái: hương gạo lứt dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO LỨT RANG DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo Lứt Rang Dạng Bột

Tên tiếng anh: Roasted Brown Rice Flavor Powder

Trạng thái: Hương gạo lứt rang dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO RANG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo Rang
Tên tiếng anh: Roasted Rice Flavour
Trạng thái: hương gạo rang dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GỪNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gừng
Tên tiếng anh: Ginger Flavour
Trạng thái: hương gừng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GỪNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gừng Bột
Tên tiếng anh: Ginger Powder Flavour
Trạng thái: hương gừng dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẢI SẢN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hải Sản
Tên tiếng anh: Seafood Flavour
Trạng thái: hương hải sản dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẢI SẢN DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương hải sản dạng bột

Tên tiếng anh: Seafood Flavor

Trạng thái: Hương hải sản dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HÀNH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hành
Tên tiếng anh: Onion Flavour
Trạng thái: hương hành dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…